Libra Revalidatie & Audiologie kiest voor duurzame business case

Libra Revalidatie & Audiologie

Jan de Groot, manager bedrijfsvoering Libra Revalidatie & Audiologie: “Duurzaamheid is al jaren verankerd in onze bedrijfsvoering. We tekenden landelijke en regionale Green Deals om verduurzaming systematisch aan te pakken. Voordeel van deze samenwerking tussen zorgorganisaties, overheden en instituten is het gemak van kennisdeling. Zo kwam ik bijvoorbeeld niet tot een positieve business case voor de aanschaf van een zonneboiler. Ik vroeg advies en werd op het spoor gezet van OVVIA.”

Dankzij de softwaretool PIM Studio zie ik direct welke duurzame investeringen interessant zijn. En weet ik ook welke investeringen niet rendabel zijn.
Jan de Groot, Libra Revalidatie & Audiologie

Jan: “Met de softwaretool PIM Studio helpt OVVIA ons op drie niveaus met inzicht en input. Allereerst moeten wij vanuit wet- en regelgeving een routekaart maken voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn enorm veel basisgegevens nodig die PIM Studio al genereert. Denk bijvoorbeeld aan een energielabel, energiebesparing, CO2-besparing, terugverdientijd voor elke maatregel.”

Ten tweede is onze wens om niveau goud te bereiken op de milieuthermometer Zorg. Om dit felbegeerde nationale keurmerk te halen, is een gedetailleerde CO2-routekaart nodig. Per installatieonderdeel dat ik wil vervangen, moet ik aangeven wat het duurzame alternatief is en hoeveel CO2 we daarmee besparen. Ook hiervoor geldt dat PIM Studio een schat aan gegevens oplevert die nodig zijn om deze routekaart in te vullen.”

En het derde niveau waarvoor PIM Studio voor ons meerwaarde biedt, is het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Wens is om dit om te zetten naar een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP). Zo hebben we inzicht in de vervanging van installaties of installatieonderdelen door duurzame alternatieven op natuurlijke momenten.”

Al met al geeft PIM Studio heel veel inzicht en input om te komen tot concrete plannen zodat we de juiste investeringen doen op weg naar maximale CO2-besparing.
Jan de Groot, Libra Revalidatie & Audiologie

Benieuwd naar de meerwaarde van PIM Studio voor jouw gebouw?