Privacyverklaring

Inleiding

Dit privacy en cookie beleid is van toepassing op alle websites (waaronder www.ovvia.nl) en mobiele applicaties, gecreëerd en beheerd door OVVIA Brabant Holding BV (KvK 64304051), hierna te noemen ‘OVVIA’.

OVVIA verwerkt persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten, relaties en partners om de bezoekers van onze websites zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en in het kader van onze gestelde bedrijfsdoelen.

Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy en Cookiebeleid, dan kun je deze richten aan info@ovvia.nl onder vermelding van “Privacy en Cookiebeleid”.

In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

OVVIA verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wanneer je één van de formulieren gebruikt, vragen wij om je persoonlijke en/of bedrijfsgegevens in te vullen.

Op de website staat een Contactformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die je zelf invult:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Overige bedrijfs- of persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een leeg berichtenvak in te vullen.

Het gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, die de website gebruikt om de pagina’s die je bezoekt te traceren. Cookies herkennen dus alleen devices, geen personen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. Cookies kunnen computers of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan geen e-mailadres of telefoonnummer op. En er wordt, met behulp van cookies, geen tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd. Onze cookies zijn er alleen op gericht om je te helpen bij het vinden van de juiste informatie.

Op onze websites gebruiken we tracking cookies om jouw surfgedrag te analyseren via Google Analytics en ons Youtube-kanaal. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.

Overzicht van cookiegegevens

Een overzicht van de cookiegegevens die wij verzamelen:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website zoals je IP-adres, je besturingssysteem, de browser die je gebruikt en de pagina’s die je bezoekt op onze website.
 • Gegevens over je interacties (open- en klikgedrag) indien je nieuwsbrieven van ons ontvangt
 • Openbare data verkregen van internet en sociale profielen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Omdat iedere browser anders is, verwijzen we je voor deze mogelijkheden naar de instellingen van je eigen browser.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer van je surfgedrag registreren. Je kunt er echter ook voor kiezen de cookies voor de houdbaarheidsdatum handmatig van je device(s) te verwijderen. Elke browser biedt deze mogelijkheid. Ook hiervoor verwijzen we je naar je eigen browser.

Google Analytics, Youtube en de simple share buttons worden alleen ingeladen als je akkoord heeft gegeven voor het gebruik van de cookies. Accepteer je onze cookies niet, dan kun je mogelijk niet, of niet optimaal, van alle onderdelen van onze websites gebruikmaken.

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om je te helpen met supportvragen.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Om vanuit een service- en marketingoogpunt met je te communiceren.
 • Om je vraag naar extra informatie te kunnen beantwoorden.
 • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en).
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie-, bewaar- en belastingplicht).

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

De gegevens worden enkel gedeeld met geautoriseerde medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van onze website. Nadat de gegevens zijn doorgestuurd naar de juiste persoon binnen onze organisatie, worden je gegevens handmatig verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen of verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden. OVVIA kan incidenteel gespecialiseerde derden inschakelen voor analyse, procesverbetering, productontwikkeling of (markt-)onderzoek en daartoe gegevens, waaronder mogelijk persoonsgegevens, aan deze derden ter beschikking stellen.

Behoudens wettelijke verplichtingen, zullen deze dienstverleners jouw persoonsgegevens alleen verwerken zoals overeengekomen met ons en zullen deze gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij verwerken jouw gegevens omdat het wettelijk verplicht is, om te voldoen aan een gesloten overeenkomst met jou of voor een gerechtvaardigd marketingbelang. Ben je het hier niet meer eens, dan mag je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Wanneer het gaat om inzage in mogelijke persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je verzoek zal binnen twee weken verwerkt worden. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@ovvia.nl.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij je gegevens opslaan.

Mocht je het vermoeden hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik. Meld ons dit dan via info@ovvia.nl, zodat wij hier direct op kunnen handelen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om identificatie.

Wijzigingen

OVVIA houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd. De laatste wijzigingen dateren van 1 januari 2019.

Contactgegevens

Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring, of een beroep wil doen op één van je wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

OVVIA
Postbus 446
5500 AK Veldhoven
+31 (0)40 – 294 29 26
E-mail: info@ovvia.nl