Energieneutraal magazijn voor Vos Logistics

Vos Logistics

Duurzaam denken en doen past bij de bedrijfsstrategie van Vos Logistics en heeft daarom altijd een streepje voor. In 2013 koos het bedrijf voor de bouw van een BREEAM gecertificeerd logistiek centrum. In 2019 wordt een volgende stap gezet met maar liefst 2.650 m2 zonnepanelen. Het bewijs dat een duurzaam gebouw een toekomstbestendig gebouw is.

Duurzame keuzes moeten ook rendabel zijn. Fijn dat we van het zonnepanelen project een rendabele business case konden maken.
Vos Logistics

Split incentive opgelost

Bijzonder aan het gebouw is dat gebruiker en eigenaar niet hetzelfde zijn: een split incentive dus. In 2013 is dit dilemma opgelost door voor zowel eigenaar als gebruiker voldoende rendement te bieden. Nu zetten Goevaers en Vos Logistics de volgende stap in de verduurzaming van dit pand met de vraag om energie op te wekken via zonnepanelen. Wederom kon de split incentive roet in het eten te gooien en wederom kwamen alle betrokkenen tot een slimme oplossing.

Van energie besparen naar energie opwekken

Zo exploiteert de gebouweigenaar samen met ESCo partij OVVIA de zonnepanelen. Vos Logistics vermindert de CO2-uitstoot en gebruikt duurzaam opgewekte energie tegen een lagere kostprijs. En het beheer en onderhoud van de zonnepanelen is voor de komende 15 jaar geborgd in een prestatiecontract bij Van Hout adviseurs en installateurs.

Verduurzamen als business case

“Een logische constructie op basis van een rendabele business case”, zegt Jan van Hout, directeur van ESCo OVVIA. “Door elke euro te vertalen naar subsidie, energiebesparing, CO2-besparing en terugverdientijd weet je exact waar je voor kiest. Dankzij die concrete en werkelijke weergave van financierbare oplossingen wordt verduurzamen een business case waarmee je de juiste beslissingen neemt op weg naar 2050.”

We zijn trots op deze grote stap in de verdere verduurzaming van ons gebouw.
Vos Logistics

Laat die zon maar schijnen!

Energie wordt opgewekt door 1.560 zonnepanelen op het dak. Hiermee wordt op jaarbasis 483.6 kWp opgewekt, dit is 70% van het energieverbruik van Vos Logistics. Frank Schets is Operations Manager bij Vos Logistics. Hij kijkt tevreden terug op het proces: “Het is prettig dat OVVIA en Van Hout zo nauw samenwerken. Alle werkzaamheden werden vooraf doorgesproken en afgestemd. Dankzij inzage in de planning wist ik precies wanneer er gewerkt werd en door wie. Zo kon ik onze organisatie prima voorbereiden en de veiligheid van alle betrokkenen in de gaten houden.”

Meer weten over deze duurzame business case voor zonne-energie?