Eerste Rijksmonument met Energielabel A

Profinn

Rijksmonument De Witte Dame in Eindhoven kampte met een torenhoge energierekening. De nieuwe eigenaar besefte dat dit een bedreiging was voor de gezonde financiële exploitatie van het gebouw. Hij wilde graag van een rood label naar label A. Tegelijkertijd stelde huurder Fontys Hogescholen eisen aan de luchtkwaliteit die juist tot hogere energielasten zouden leiden.

Met een korte terugverdientijd, 20% reductie van de CO2-uitstoot en een significant lager energieverbruik kan worden gesproken van een klinkend succes.
Pierre Peeters, Profinn

Iedereen wint

De oplossing lag in het vervangen van de energieslurpende systemen. De vraag ‘Wie gaat dat betalen?’ dreigde nog roet in het eten te gooien. Gelukkig bood de ESCo-formule een oplossing. OVVIA financierde de operatie waarbij de eigenaar en gebruikers de opbrengsten delen.

Samen spelen, samen delen

“OVVIA betaalt voor de installaties. Door gebruik te maken van een ESCo, hebben we de kip met de gouden eieren gered. Ik ben er trots op dat we het proces hebben omgebogen”, zegt Jan van Hout, directeur OVVIA. “Dat we in dialoog elkaar hebben gevonden. Nu kunnen we samen spelen en samen delen. We besparen nu al 34% CO2, de eis was minimaal 25% CO2 besparing. En we gaan door. We hebben de luchtbehandeling, regeltechniek, warmteopwekking aangepakt en gaan ook de koudelevering verduurzamen. We delen de opbrengsten met de eigenaar en gebruikers. Iedereen wint en iedereen is dus blij.”

Bekijk de film over De Witte Dame

Duurzaam is altijd beter dan conventioneel

Jan: “De financiering van dit soort projecten is onze corebusiness, dat kunnen we heel efficiënt. De kosten gaat voor de baten uit. Het is geen raketwetenschap, het gaat om simpele sommetjes. Met integrale oplossingen op basis van de trias energetica kun je soms wel 80% besparen. Daar kun je de tand des tijds mee doorstaan. Dan ben je niet meer afhankelijk van schommelingen in de energieprijs. Wij investeren graag mee want het is rendabel. Het mes snijdt aan twee kanten.”

Onbekend maakt onbemind

“Ik blijf het verbazingwekkend vinden dat we publiek geld verspillen met slechte gebouwen. Zelfs maatregelen die we binnen vijf jaar terugverdienen, blijven op de plank liggen, terwijl deze verplicht zijn vanuit het Activiteitenbesluit. Als ik hier op wijs, hoor ik vaak: ‘het benodigde budget om te investeren hebben we nu niet’. Maar als ik het financier, heb ik mijn benodigd rendement, daar ben ik blij mee. De ‘Netto Contante Waarde’ moet uitgangspunt zijn. Zo simpel is het. Deze andere manier van kijken is nog te onbekend. En onbekend maakt onbemind.”

Minimaal verbruik, maximale besparing

Allereerst is een grondige analyse gemaakt van de huidige en toekomstige gebruikerswensen. Zo wilde de exploitant van De Witte Dame een klimaatsysteem dat flexibel kan inspelen op wisselende gebruiksdoeleinden van de ruimtes. Om de beste klimaat- en energieprestaties te realiseren zijn de juiste keuzes gemaakt op het gebied van techniek, installatie en onderhoud.

Het is geen raketwetenschap, het gaat om simpele sommetjes. Met integrale oplossingen op basis van de trias energetica kun je tot wel 80% besparen.
Jan van Hout, OVVIA

Prestatiegarantie van 10 jaar

Garanties op de energieprestatie en binnenklimaat zijn vastgelegd in een transparant energieprestatiecontract. Via een prestatiegarantie van 10 jaar bij Van Hout adviseurs en installateurs borgen we de kwaliteit van het binnenklimaat en het energieverbruik. “Wij committeren ons hiermee aan minimaal verbruik en optimale besparingen”, aldus Jan van Hout. “Worden de doelstellingen niet behaald, dan compenseren wij de opdrachtgever. Dit stelt de exploitant van De Witte Dame in staat haar huurders optimale klimaatbeheersing te bieden, zonder onverwachte kosten.”

Bijzondere kenmerken van het prestatiecontract

  • Het nieuwe systeem voor klimaatbeheersing voldoet aan alle eisen en wensen die de eigenaren van De Witte Dame stelden.
  • Het markante gebouw is maximaal verduurzaamd, met een besparing van 34% op CO2 uitstoot.
  • Beheer en monitoring gebeurt op afstand als onderdeel uit van het 10-jarig prestatiecontract.
  • Van label D naar label A. De verwachting is dat het groene imago zorgt voor extra aantrekkingskracht op toekomstige huurders.
  • Dankzij een gedegen voorbereidingstijd duurde de implementatie slechts 9 weken. De huurders hebben geen hinder ondervonden.
Ontdek de voordelen van ons ontzorgconcept: korte terugverdientijd, 20% reductie van de CO2-uitstoot en een significant lager energieverbruik.