Uniek ontzorgconcept voor Frisse Scholen

Jan van Hout

Door de covid-19 pandemie is er een groot maatschappelijk belang om de schoolgebouwen operationeel en gezond te houden. Het RIVM adviseert ventilatie in scholen, maar de meerderheid van de schoolgebouwen dateert van voor 2012 en heeft geen mechanische ventilatie. Daardoor laat het binnenklimaat in veel scholen te wensen over.

En dat is een grote zorg van de schoolbesturen, zeker in relatie tot covid-19. Bovendien hebben zij niet de (financiële) middelen en is er vaak een gebrek aan kennis om op korte termijn een goed ventilatiesysteem aan te schaffen of het huidige ventilatiesysteem aan te passen.

Klaslokaal

Kansen voor schoolbesturen

Op dit moment zijn veel scholen voor frisse lucht afhankelijk van het openen van de ramen. Maar gebeurt dat ook in de wintermaanden? En wat betekent dat voor de veiligheid van leerkrachten en leerlingen? Hoe groot is het probleem eigenlijk op mijn school? En wie betaalt voor de oplossing, op de korte en op de langere termijn?

Daarom introduceert Ovvia een uniek ontzorgconcept, volledig gericht op scholen. Met het ontzorgconcept van FrisseSchool2.0 denken we in kansen:

  • Financieel: Maak gebruik van de SUVIS-subsidie
  • Toekomstgericht: Kijk vooruit met de duurzame routekaart
  • Gezondheid: Een gezond binnenklimaat zorgt voor meer productiviteit, lager ziekteverzuim
Met deze routekaart zetten we een koers uit voor de komende jaren. Het binnenklimaat in scholen moet gezonder. Tegelijkertijd moeten scholen verduurzamen.
Leonard Geluk, directeur van de VNG

De oplossing

Met FrisseSchool2.0 kies je voor een gegarandeerd fris binnenklimaat én verduurzaming van het schoolgebouw via een ontzorgconcept. Het ontzorgconcept bestaat uit 3 belangrijke stappen:

  • Stap 1: Haalbaarheidsstudie met prioriteit voor ventilatie.
  • Stap 2: Verduurzamingsplan
  • Stap 3: Ontzorgconcept

Wij kunnen in elke school een hoogwaardig ventilatiesysteem plaatsen, eventueel in combinatie met lagetemperatuurverwarming en hogetemperatuurkoeling. Dit past in de routekaarten voor verduurzaming naar 2030 en 2050.
Jan van Hout, OVVIA

Subsidie voor een Frisse School

Voor het all-inclusive ontzorgconcept van FrisseSchool2.0 is in 2021 een flinke subsidiepot beschikbaar onder de naam: Specifieke uitkering voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen (SUVIS). Deze eenmalige subsidie vergoedt 30% van de totale bouwkosten en geeft een belangrijke stimulans voor een gezond binnenklimaat én het verduurzamen van schoolgebouwen. Bovendien helpt de SUVIS bij het verlagen van energieverbruik en het realiseren van het klimaatakkoord.

Ik vertel je graag meer over FrisseSchool2.0!