SUVIS subsidie helpt bij verbeteren ventilatie op scholen

Jan van Hout

De Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) is bedoeld voor het verbeteren van het binnenklimaat in scholen. De regeling is open van 4 januari 2021 tot 30 juni 2021. Er is een budget van € 360 miljoen beschikbaar.

De SUVIS vergoedt 30% van de bouwkosten voor het verbeteren van de schoolventilatie. Per aanvraag kan één bestaand schoolgebouw ingediend worden. Daarmee lijkt de subsidie misschien ingewikkeld en een nieuw systeem alsnog onbetaalbaar. Toch bewijst Ovvia het tegendeel.

Oplossing voor eis: cofinanciering

Gemeenten en schoolbesturen moeten 70% van het bedrag zelf bekostigen. Veel gemeenten hebben door de coronacrisis een tekort binnen het Gemeentefonds. En de extra investeringen zijn niet opgenomen in de meerjarenplannen en begroting van schoolbesturen.

Als service provider neemt Ovvia de (bank)financiering en exploitatie van duurzame energievoorzieningen op zich. Uniek aan dit ontzorgconcept is dat de gebouweigenaar niet hoeft te investeren in kennis en technische oplossingen. Die investeringen betaalt zich namelijk terug uit de jaarlijkse verlaging van de energiekosten.

Oplossing voor expertise en exploitatiekosten

Het implementeren van een nieuw ventilatiesysteem gaat verder dan materiële instandhouding en is een kostbare ingreep. Een nieuw systeem vraagt bovendien om meer expertise en een andere aanpak van onderhoud en exploitatie.

Dankzij onze uitgebreide kennis van Frisse Scholen en onze service met de ventilatiecheck of permanente ventilatiemeter, weet je snel of het ventilatiesysteem wel of niet voldoet aan het Bouwbesluit, Frisse Scholen Klasse C (bestaande bouw) of Klasse B (bouw na 2012). En dus of je in aanmerking komt voor de SUVIS.

Met een ontzorgconcept nemen wij alle verantwoording over financiering, installatie, onderhoud en prestatie van de gerealiseerde gebouwgebonden installaties op ons. In het prestatiecontract staat precies welke besparing gerealiseerd moet worden en dat maken we waar. Gegarandeerd.

Verduurzamen zonder vooraf te investeren, voldoen aan de wettelijke energiedoelstellingen, energie én kosten besparen? Wij vertellen graag meer over de mogelijkheden van de SUVIS subsidie, financiering via een ontzorgconcept en de meerwaarde van een prestatiecontract.
Jan van Hout

Oplossing voor duurzame routekaart

Er moet naast ventilatie, ook gekeken worden naar een integrale aanpak en de lange termijn. Zeker omdat blijkt dat er de komende jaren nog flinke stappen gemaakt moeten worden om onderwijshuisvesting te verduurzamen om aan het Klimaatakkoord te kunnen voldoen.

Goed geventileerde schoolgebouwen dragen bij aan het leervermogen, de creativiteit en het welzijn van leerlingen. Een gezond en duurzaam gebouw is bovendien positief voor het imago van de school. We helpen om snel te voldoen aan de eisen rondom ventilatie (klasse B binnenklimaat) en richten ons vervolgens op verdere verduurzaming van het schoolgebouw via SUVIS-subsidie en een prestatiecontract, zonder investeringskosten voor de school.

Juiste manier en het juiste moment

Net als bij andere subsidies is het een uitdaging om de aanvraag op de juiste manier en op het juiste moment in te dienen.

  • Wij beoordelen of je schoolgebouw in aanmerking komt.
  • Wij regelen je SUVIS subsidieaanvraag voor een vast laag bedrag.
  • We helpen je om de subsidie op de juiste manier en op het juiste moment aan te vragen.
  • En je maakt gebruik van onze kennis en expertise op het gebied van financiering, installatie en exploitatie.

Weten of je in aanmerking komt voor SUVIS subsidie?

Op dit moment hoef je alleen maar te kiezen of je de subsidie wil aanvragen. Een besluit om te investeren is nog niet nodig. Als de subsidie wordt toegekend, heb je tot 3 jaar de tijd om het project te realiseren en het niet gebruiken van de subsidie heeft geen nadelige gevolgen.

Ik help je graag met verduurzaming en de aanvraag van SUVIS-subsidie.