Ondernemers snakken naar meer informatie over verduurzamen

Veel Nederlandse ondernemers zeggen graag hun steentje bij te dragen aan het verduurzamen van de economie. In de praktijk blijkt het lastig. Vooral kleinere ondernemers hebben behoefte aan meer informatie over het verduurzamen van hun bedrijf. Dat blijkt uit een enquête die de Kamer van Koophandel heeft gehouden.

Zo’n 950 ondernemers hebben meegedaan aan de enquête. Veel zzp’ers en mkb’ers zien het gebrek aan informatie als grootste struikelblok. 70 procent van de deelnemende ondernemers wil meer ondersteuning en informatie bij het verduurzamen. Ook willen ze graag meer geslaagde voorbeelden zien van andere bedrijven.

Weinig tijd en geld

Ook Roger Hekelaar, eigenaar van een delicatessenzaak, beaamt dat het veel moeite kostte om zijn zaak te verduurzamen. Het familiebedrijf verkoopt onder meer noten en gedroogde vruchten. Vier keer per week staan zij met een kraam op de markt. “Ik moest alles zelf uitzoeken en merkte dat er erg weinig kennis bij de overheid is. Daar kregen we dus ook niet veel hulp.”

Vooral de kleine bedrijven hebben vaak het geld of de tijd niet om grote stappen te zetten. “Ik werk zo’n 50 uur in de week en moest daarnaast me verdiepen in hoe ik het bedrijf kon verduurzamen”, zegt Hekelaar. Inmiddels is de kraam extra geïsoleerd en liggen er zonnepanelen op het dak.

Ondernemers doen er goed aan om uit te zoeken of zij in aanmerking komen voor beschikbare potjes.
De Kamer van Koophandel

Subsidies moeilijk te vinden

Andere ondernemers geven in de enquête aan dat klanten vaak niet altijd bereid zijn om meer te betalen. 80 procent van de bedrijven die inmiddels zijn verduurzaamd zeggen geen concreet voordeel te hebben behaald met hun investeringen. Ondernemers weten bovendien de beschikbare subsidies niet goed te vinden. Slechts 4 procent van de zzp’ers en 15 procent van de mkb’ers maakt gebruik van subsidies in het verduurzamingsproces.

De Kamer van Koophandel benadrukt dan ook dat ondernemers er goed aan doen om uit te zoeken of zij in aanmerking komen voor beschikbare potjes. “Het merendeel van de ondernemers denkt niet in aanmerking te komen voor het geld”, zegt een woordvoerder. “Dit hoeft niet het geval te zijn en het kan echt lonen om aanspraak te doen op de beschikbare subsidies.”

De oplossing

  • Wij onderzoeken wat er nodig is om uw gebouwen en installaties te verduurzamen
  • Wij nemen het risico van de investering voor onze rekening
  • Wij leveren de energieprestatie en garanderen het resultaat
  • Uw energiebesparingsdoelstellingen worden gehaald
  • Uw organisatie houdt geld over voor andere zaken
Bent u ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden om uw energiedoelstellingen te halen?