Nieuw Programma van Eisen voor Frisse Scholen

Er is een nieuw Programma van Eisen Frisse Scholen. Deze versie sluit aan op de veranderde wet- en regelgeving voor energie (BENG) en volgt de nieuwste inzichten op het gebied van binnenmilieu. Scholen, adviseurs en ontwerpers kunnen eenvoudiger met de nieuwe eisen werken.

Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. In een Frisse School is aandacht voor de thema’s: energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.

Fijnstof en luchtkwaliteit

Een belangrijke toevoeging aan PvE Frisse Scholen 2021 is het thema fijnstof onder het kopje luchtkwaliteit. De boodschap is: Bouw geen scholen op locaties met een slechte luchtkwaliteit. Hopelijk groeit met deze eis het bewustzijn dat gezondheid voorop staat. Voor scholen die al op plekken met een slechte luchtkwaliteit staan, beperken richtlijnen de blootstelling zoveel mogelijk.

Meer aandacht voor comfort en gezondheid

Een belangrijke verbetering is ook de nadrukkelijke aandacht voor kwaliteitsborging. Dat is nu binnen het nieuwe PvE een apart thema. Focus op monitoring van energie- en binnenmilieuprestaties creëert hopelijk meer urgentie voor het comfort en de gezondheid in schoolgebouwen. Ook de temperatuureisen zijn aangepast en gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. De eisen aan daglicht sluiten beter aan bij het Bouwbesluit en internationale daglichtnormen.

Menukaart met 3 ambitieniveaus

Het Programma van Eisen is opgesteld als een menukaart met de keuze uit 3 ambitieniveaus:

  • Klasse C (voldoende – voldoet aan wet- en regelgeving aangevuld met basisuitgangspunten)
  • Klasse B (goed)
  • Klasse A (uitmuntend)

De juiste keuze voor vandaag én morgen

Wij denken mee. We adviseren vaak om direct de stap naar label A te nemen, om te voorkomen dat je over een paar jaar opnieuw aan de slag moet. Dankzij onze ontzorgconcepten kunnen wij zelfs (een deel van) de investering dragen. Plus: we laten direct zien dat je energierekening daarmee omlaag gaat. Want alleen door écht de verantwoordelijkheid op ons te nemen, overtuigen we scholen om die investeringen te maken.

Meer weten?

Met FrisseSchool2.0 van OVVIA kies je voor een gegarandeerd fris binnenklimaat én verduurzaming van het schoolgebouw via een ontzorgconcept. Het ontzorgconcept bestaat uit 3 belangrijke stappen:

  • Stap 1: Haalbaarheidsstudie met prioriteit voor ventilatie.
  • Stap 2: Verduurzamingsplan
  • Stap 3: Ontzorgconcept

Subsidie voor een Frisse School

Voor het all-inclusive ontzorgconcept van FrisseSchool2.0 is in 2021 een flinke subsidiepot beschikbaar onder de naam: Specifieke uitkering voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen (SUVIS). Deze eenmalige subsidie vergoedt 30% van de totale bouwkosten en geeft een belangrijke stimulans voor een gezond binnenklimaat én het verduurzamen van schoolgebouwen. Bovendien helpt de SUVIS bij het verlagen van energieverbruik en het realiseren van het klimaatakkoord.

Het PvE Frisse Scholen 2021 is in opdracht van RVO geschreven. bba binnenmilieu is hoofdauteur en verantwoordelijk voor de binnenmilieu-eisen. Het nieuwe PvE Frisse Scholen is tot stand gekomen in samenwerking met BenR en Building Vision. Bron: Installatie & Bouw

Bent u ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden om uw energiedoelstellingen te halen?