Waarom moet ik labelstappen maken?

Veelgestelde vragen over Label C, B of A

Waarom moet ik labelstappen maken?

Gebouwen zorgen voor wel 40% van de CO2 uitstoot in de wereld. Die CO2 uitstoot komt voort uit het verbranden van aardgas voor verwarming en het gebruik van door kolencentrales opgewekte elektriciteit. Elk gebouw is goed te verbeteren zodat er stukken minder CO2 wordt uitgestoten, het energieverbruik lager is en het binnenklimaat gezond en comfortabel is.  Daarom zijn er afspraken gemaakt om in de gebouwde omgeving in 2023 alle kantoren op energielabel C te hebben, in 2030 50% CO2 te besparen en in 2050 alle nieuwe en bestaande bouw op nul CO2 uitstoot te hebben. En vandaag ‘moet’ u daar eigenlijk al mee aan de slag vanuit wetgeving.

Voor wie is het prestatieabonnement 'label C, B of A' interessant?

OVVIA biedt verduurzaming als dienst (via het prestatieabonnement label C, B, of A) direct aan voor banken, vastgoedeigenaren met meer dan 10 gebouwen, maatschappelijk vastgoed en bedrijven.

Wie is OVVIA?

OVVIA is een onafhankelijk investeerder in collectieve duurzame projecten. Onze focus ligt op het risicodragend investeren en beheren van duurzame energiecentrales en technieken in de gebouwde omgeving.

Op www.ovvia.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons privacyverklaring.