Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen

Welke warmtepomp past bij mij?

OVVIA ontwerpt, bouwt en onderhoudt warmtepompensystemen inclusief de bronnen. De bronnen kunnen bestaan uit gesloten verticale bodemwarmtewisselaars, condensors op daken, open bronnen (WKO, warmte koude opslag) of gebruik maken van oppervlakte water (WOW, Warmte uit Oppervlakte Water). Welke bron het beste bij u past, zoeken we precies uit tijdens het vervolgproces. Onze installaties zijn zeer energiezuinig. Daarbij behouden we een focus op eenvoud en leveren van kwaliteit op tijd.

Waarom moet ik labelstappen maken?

Gebouwen zorgen voor wel 40% van de CO2 uitstoot in de wereld. Die CO2 uitstoot komt voort uit het verbranden van aardgas voor verwarming en het gebruik van door kolencentrales opgewekte elektriciteit. Elk gebouw is goed te verbeteren zodat er stukken minder CO2 wordt uitgestoten, het energieverbruik lager is en het binnenklimaat gezond en comfortabel is.  Daarom zijn er afspraken gemaakt om in de gebouwde omgeving in 2023 alle kantoren op energielabel C te hebben, in 2030 50% CO2 te besparen en in 2050 alle nieuwe en bestaande bouw op nul CO2 uitstoot te hebben. En vandaag ‘moet’ u daar eigenlijk al mee aan de slag vanuit wetgeving.

Waarom zou ik kiezen voor een warmtepomp van OVVIA?

Wilt u alle risico’s voor het ontwikkelen en realiseren van een warmteopwekkings centrale met warmtepomp uit handen geven? Meer en meer opdrachtgevers kiezen ervoor om OVVIA de realisatie van de energiecentrale te laten verzorgen. We spreken vooraf een eenmalige aansluitbijdrage af en we spreken af tegen welke tarieven we de warmte en koude gaan verkopen. Simpel en eenvoudig en zonder verrassingen achteraf.

Wat maakt een zonnepaneel van OVVIA anders dan het aanbod van anderen?

De oplossingen die OVVIA biedt gaan verder dan alleen zonnepanelen. We gebruiken algoritmen om tot oplossingen te komen. Er wordt heel goed berekend wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld van een energielabel E naar energielabel C of A te gaan. Wij laten onze opdrachtgevers kiezen uit diverse opties. Die zijn niet voor ieder gebouw hetzelfde. Vaak gaat het om een combinatie van zonnepanelen en LED verlichting, dan heb je minder zonnepanelen nodig, maar we passen ook isolatie toe en plaatsen warmtepompen.

Voor wie is het prestatieabonnement 'label C, B of A' interessant?

OVVIA biedt verduurzaming als dienst (via het prestatieabonnement label C, B, of A) direct aan voor banken, vastgoedeigenaren met meer dan 10 gebouwen, maatschappelijk vastgoed en bedrijven.

Voor wie is het prestatieabonnement warmte energie interessant?

OVVIA biedt het prestatieabonnement warmte energie (warmtepompen) direct aan voor bedrijven, maatschappelijk vastgoed, op wijkniveau (denk aan verzamelgebouwen) en voor seriematige woningbouw.

Voor wie is het prestatieabonnement zonne-energie interessant?

OVVIA biedt het prestatieabonnement zonne-energie aan voor bedrijven en maatschappelijk vastgoed (geen woningbouw).

Wie is OVVIA?

OVVIA is een onafhankelijk investeerder in collectieve duurzame projecten. Onze focus ligt op het risicodragend investeren en beheren van duurzame energiecentrales en technieken in de gebouwde omgeving.

Wat is een warmteopwekking centrale?

OVVIA levert duurzame warmte (en koude!) aan kantoren, scholen, gebouwen, wooncomplexen en wijken middels warmteopwekking centrales. Warmteopwekking centrales leveren warmte en optioneel koeling aan uw gebouw. De warmteopwekking centrales bestaan tegenwoordig meestal uit warmtepomp-oplossingen. Deze variëren van warmte- koude opslag (WKO) tot het gebruik van oppervlakte water (WOW) of bodemwarmtewisselaars.

Wat als mijn warmtepomp kapot gaat of het niet goed doet?

OVVIA investeert, beheert en garandeert kwaliteit, veiligheid en prestaties van warmte opwekking systemen. OVVIA’s core business is het leveren van CO2 reductie op uw locatie met duurzame warmte zoals bijvoorbeeld warmtepompen. Wij nemen werk en risico uit handen, zodat u zich kan blijven focussen op uw kerntaken in plaats van op energiebesparing of duurzame warmte.

Hoeveel groene stroom kan er eigenlijk via mijn dak worden opgewekt? Wat is de impact die ik kan maken?

Per 10.000 m2 bruikbaar dakoppervlak kan 950.000 kWh per jaar worden opgewekt. Dit is groene stroom voor circa 275 huishoudens en staat gelijk aan een CO2 besparing van 542 ton per jaar of wel 119 ton steenkolen per jaar die niet meer hoeft te worden afgegraven en verbrand.

Wat als ik een extra airco unit op mijn dak wil plaatsen?

OVVIA reserveert in samenspraak met de vastgoedeigenaar een deel van de ruimte op het dak voor toekomstige wijzigingen. De zonnepanelen kunnen worden herplaatst in de vrijgehouden ruimte, zodat de extra airco overal op het dak kan komen te staan.

Kan ik (standaard) onderhoud aan mijn dak blijven uitvoeren?

Ja. Er blijft voldoende ruimte om en/of tussen de zonnepanelen om schoonmaak en regulier onderhoud aan het dak te kunnen blijven doen. Mochten de zonnepanelen toch in de weg staan voor een reparatie, kunnen deze (tijdelijk) worden verplaatst.

Wat gebeurt er aan het einde van de looptijd van het prestatiecontract?

Als vastgoedeigenaar hebt u drie opties:

  1. Het zonnedak wordt verwijderd door en op kosten van OVVIA en het dak wordt leeg en schoon opgeleverd in oorspronkelijke staat (naast gebruikelijke slijtage over de projectperiode).
  2. Het contract wordt verlengd voor een additionele 5 jaar en de exploitatie wordt door OVVIA voortgezet. Er wordt een nieuwe dak-huur vergoeding afgesproken, op basis van een rendabele exploitatie zonder subsidie.
  3. U neemt het zonnedak over tegen de marktwaarde op dat moment.
Is er gevaar dat mijn dak het gewicht van de zonnepanelen niet kan dragen?

De draagkracht van het dak wordt voorafgaand aan het project uitgebreid onderzocht en getoetst. De draagkracht wordt berekend door een onafhankelijke constructeur en het ontwerp wordt aangepast op de uitkomsten van deze berekeningen. Indien de draagkracht niet volstaat of hier enige twijfel over bestaat, geeft OVVIA het project geen doorgang. Voor de aanvang van het project worden alle aannames, berekeningen en resultaten nogmaals getoetst door een onafhankelijke technisch adviseur.

Wat gebeurt er als mijn dak kapot gaat?

De zonnepanelen worden tijdelijk verwijderd op kosten van OVVIA, zodat het dak gerepareerd kan worden. Na de reparatie plaatsen wij de zonnepanelen weer terug. Voor spoedreparaties hebben wij een speciale snelle procedure. Wanneer de schade is veroorzaakt door de zonnepanelen, draagt OVVIA natuurlijk ook de kosten van de reparatie. Elk zonnedak is hiervoor verzekerd.

Is er extra slijtage aan mijn dak wanneer ik zonnepanelen laat plaatsen?

Neen. Het omgekeerde is over het algemeen waar. Het zonnedak is een statische installatie en slijtage door betreding van onderhoudsmonteurs is nihil. Wel vangen de zonnepanelen een groot deel van het UV-licht af wat anders op het dak valt, waardoor de slijtage van een dak met zonnepanelen over het algemeen minder snel gaat.

Bent u ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden om uw energiedoelstellingen te halen?

Vraag een informatiegesprek aan

Op www.ovvia.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons privacyverklaring.