De Run 5443
5504 DG
Veldhoven
+31 40 253 23 52 info@ovvia.nl

Energieoplossingen met toekomst

Probeer de ESCo-aanpak van OVVIA Lees meer

Zonnekade in Veldhoven

Zonnekade bedrijventerrein De Run gemeente Veldhoven

Aanleiding

De gemeente wilde de ruimtelijke kwaliteit en structuur van het bedrijventerrein De Run versterken. Bij herstructurering moest de kwaliteit van dat wat al aanwezig is op een andere en/of innovatieve manier worden gebruikt. Bovendien diende er een bijdrage aan de milieukwaliteit te worden geleverd. Door zowel zonne-energie op te wekken als maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit in de vorm van een aangrenzend parkachtige omgeving.

Vraag van de gemeente

In een hightech omgeving willen we graag een zonne-energie installatie (bedrijventerrein de Run). Is het mogelijk het project doorgang te laten vinden door de gemeente volledig te ontzorgen door de volledig oprichting en exploitatie van de zonne-energie onder te brengen in een ESCo?

Aanpak

Zonnekade VeldhovenOVVIA heeft de zonne-energie voor zijn rekening genomen. Het project bestaat uit een kademuur lateraal aan de beek de Gender die het bedrijventerrein volgt. De kademuur heeft een totale lengte van 1.5 km. Op de kademuur zijn in totaal 450 zonnepanelen geïnstalleerd, welke De Run van de opgewekte stroom voorzien. OVVIA heeft de in de vorm van een ESCo de businesscase rendabel gemaakt. Door het aanvragen van SDE subsidie, door zelf te investeren is OVVIA is in staat gebleken het zonne-energie project doorgang te kunnen laten vinden zonder dat de gemeente de volledige initiële investering zou moeten dragen.

OVVIA heeft hiervoor een installatie-ESCo ontwikkeld waarin een aparte exploitatie BV is opgericht.  Daarbij wordt de gemeente volledig ontzorgt met het onderliggend prestatiecontract van de ESCo. De deugdelijke werking, het opwekkingrendement, de daadwerkelijke energielevering etc. wordt volledig gegarandeerd door OVVIA.

Deze casus laat zien dat gemeenten haar duurzaamheidambities eenvoudig kunnen bereiken door een samenwerking aan te gaan met private partijen als OVVIA in de vorm van een ESCo. Het prestatiecontract garandeert de gewenste prestaties, waarbij de gemeenten direct rendement sorteren zonder daadwerkelijk zelf te hoeven investeren. Iets dat in de huidige economische omstandigheden een grote uitkomst lijkt te zijn.

Terug naar overzicht referenties

Op www.ovvia.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.