De Run 5443
5504 DG
Veldhoven
+31 40 253 23 52 info@ovvia.nl

Energieoplossingen met toekomst

Probeer de ESCo-aanpak van OVVIA Lees meer

Noord-Brabantse gemeente DMOP

Maatschappelijk vastgoed in gemeente Noord Brabant

Minder CO2 uitstoot, minder energie verbruik en opwekken van duurzame energie. Dat is de boodschap tot 2020. Ook gemeenten in Noord-Brabant hebben deze boodschap vertaald in concrete doelstellingen: 3% energiebesparing per jaar, klimaatneutraal in 2025, energieneutraal in 2050… Ambitieuze doelstellingen? Ja!

Verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille biedt grote kansen om de duurzaamheidsdoelstelling te behalen. De totale omvang van het gemeentelijk vastgoed in Nederland is met 42 miljoen m2 qua omvang vergelijkbaar met de gehele Nederlandse kantorenvoorraad. Gemeenten kunnen flink besparen door verduurzaming van bestaand vastgoed. Want maar liefst 34% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving.

Steeds meer gemeenten in Nederland zien het belang van verduurzamen van scholen, sporthallen, theaters, zwembaden en kantoren. Toch is het in de praktijk lastig om het verduurzamen van bestaand vastgoed te realiseren. Eén van de grootste belemmeringen zijn de investeringskosten en voorhanden beschikbare kennis. En juist op dat onderdeel is OVVIA uw partner.

OVVIA kiest voor kostenbesparing en CO2-reductie: voldoen aan de duurzaamheidsambities tegen lagere energiekosten. Wij laten u graag zien dat energiebesparing eigenlijk gewoon draait om gezond verstand.

Situatieschets

OVVIA ging in gesprek met een Noord-Brabantse gemeente over verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Vraag van de gemeente was om een universele, functie gerelateerde Duurzame Meerjaren Onderhouds Planning (DMOP) te maken per type gemeentelijk vastgoed: kantoor, zwembad, school, sporthal, theater.

Vraag achter de vraag

[quote color=””]In plaats van direct antwoord te geven op deze vraag, zijn we in gesprek gegaan over de vraag achter de vraag. Wat zijn de doelstellingen van de gemeente? Wat is de ambitie? Zijn deze doelstellingen reëel? Is het mogelijk om per type gebouw een universele strategie te volgen? En: is een DMOP daarvoor het meest geschikte middel?”[author]OVVIA directeur Jan van Hout[/author][/quote]

 

Aanpak

Analyse en monitoring van de panden is cruciaal voor een succesvolle verduurzaming. Alleen met een gedegen analyse kan het rendement van de besparende maatregelen daadwerkelijk worden bepaald. Voor deze gemeente werden vier gebouwen met specifieke gebouwfuncties geanalyseerd. Uitganspunt is de bestaande bouwkundige staat en installatietechnische conditie in verhouding tot het energieverbruik. Vervolgens zijn per gebouw de potentiële energiebesparende maatregelen inzichtelijk gemaakt.

Hoog ambitieniveau

Uit het onderzoek kwamen een aantal belangrijke, bepalende conclusies naar voren. Jan van Hout: “Bij een lager ambitieniveau zijn verduurzamingmaatregelen prima door te voeren en daarmee een energiebesparing eenvoudig te behalen. Echter, bij een hoger ambitieniveau worden de meerinvesteringen in verhouding steeds hoger naarmate het verduurzamingstraject vordert. Tegelijkertijd wordt de onderlinge afhankelijkheid van de maatregelen groter. Met andere woorden: het wordt lastiger om de energiebesparingsmaatregelen los van elkaar door te voeren met verantwoorde economische onderbouwingen.”

 

[quote color=””]Uiteraard zoeken we altijd naar zoveel mogelijk synergie en verbinding. De 1+1=3-factor. Juist bij deze casus kwam bij de analyse dit wel heel sterk naar voren. Alleen bij het gelijktijdig toepassen en onderling afstemmen van de verduurzamingmaatregelen werd het gewenste ambitieniveau na 15 jaar bereikt.[author]Jan van Hout, directeur OVVIA[/author][/quote]

 

Advies

Hoewel de wens van de opdrachtgever was om volgens een Duurzame Meerjaren Onderhouds Planning (DMOP) stapsgewijs energiebesparende maatregelen door te voeren, adviseerde OVVIA om te kiezen voor een andere aanpak.

Integraal

De manier om de verduurzamingdoelstelling te bereiken (3% energiebesparing per jaar) was om op het meest geschikte moment de maatregelen integraal, dus als totaalpakket, door te voeren. Voor de betreffende gemeente betekende dit:

  • De reserveringen uit de Duurzame Meerjaren Onderhouds Planning in een keer uitgeven in plaats van over een bepaalde tijdsperiode per project.
  • Budget voor verduurzaming niet per jaar bepalen, maar eenmalig per specifiek gebouw.
  • (meer-) Investeringen buiten de DMOP mogelijk maken, welke zich binnen de tijdsperiode ruimschoots terugverdienen.

 

[quote color=””]Bij een traditionele aanpak stelt zo’n eenmalige investering eisen aan de liquiditeitspositie van de gemeente. Om de gestelde verduurzamingdoelstellingen te behalen én een kostenbesparing te realiseren, moeten de financiën letterlijk in één keer beschikbaar zijn in plaats van geleidelijk over een langere periode.[author]Jan van Hout, directeur OVVIA[/author][/quote]

 

Oplossing

De ambitieuze doelstellingen van de gemeente waren dus zeker haalbaar mits de financiën beschikbaar kwamen. De oplossing van OVVIA? Een ESCo. OVVIA is een bedrijf dat de beste energieoplossing kiest  en de investering op zich neemt om energie efficiency verbeteringen te realiseren.

“De kern van de ESCo-formule is een prestatiecontract tussen de opdrachtgever en de Energy Service Company (ESCo). Met het prestatiecontract garandeert de ESCo de energiebesparing die is afgesproken en maakt dus direct de ambitie van de opdrachtgever waar. Tegelijkertijd hoeft de gemeente niet zelf te investeren in de energiebesparende maatregelen, en geniet wel direct van het voordeel: een betere energieprestatie van het gebouw, beter binnenklimaat of hoger comfort”, legt Jan van Hout uit.

Energiebesparing, CO2-besparing, kostenbesparing

Bij een hoger ambitieniveau is het integraal benaderen van de verduurzamingsopgave de oplossing om gestelde doelstellingen te realiseren. Door direct te besparen (vanaf het investeringsmoment) wordt het rendement van die investering dermate hoog dat de opbrengsten opwegen tegen de kosten. Met een ESCo contract behaal je de gewenste doelstellingen (energiebesparing, CO2-besparing, kostenbesparing) zonder over de liquide middelen toe hoeven beschikken.

“Hier raken we opnieuw de kern van de ESCo formule; reken OVVIA af op basis van de geleverde prestatie. Hiermee weet u zeker dat het beschikbare budget uit de DMOP goed gespendeerd wordt. Want als wij de prestatie niet bereiken, hoeft u  ons ook niet af te rekenen!” licht Jan van Hout toe.

Ga met ons de uitdaging aan!

Wilt u meer weten over verduurzaming van bestaand (maatschappelijk) vastgoed? Heeft u een actueel verduurzamingsvraagstuk? Of bent u benieuwd naar de toegevoegde waarde van een ESCo voor uw gemeente? Maak een afspraak met één van onze adviseurs.

Terug naar overzicht referenties

Op www.ovvia.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.