De Run 5443
5504 DG
Veldhoven
+31 40 253 23 52 info@ovvia.nl

Energieoplossingen met toekomst

Probeer de ESCo-aanpak van OVVIA Lees meer

Klimaatakkoord en veelgestelde vragen

Jan van Hout: ‘Met dit Klimaatakkoord kan de verduurzaming van Nederland beginnen!’

Duurzame technologie gaat een sleutelrol spelen bij het op grote schaal energiezuinig maken van woningen en gebouwen. Die conclusie trekt OVVIA uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. We zijn enthousiast over de plannen. De subsidie voor gebouwgebonden financiering en een verschuiving in de energiebelasting zullen verduurzaming aantrekkelijker maken. En de norm voor de maximale warmtevraag van woningen geeft vaart aan de toepassing van hybride warmtepompen en zonneboilers. Wens is dat bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de maatregelen nog dit jaar uitwerken en ondertekenen.

Duidelijkheid over CO2-neutrale gebouwde omgeving

Een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050 is geen utopie, het kan echt. Op deze manier zetten we grote stappen om het voor elkaar te krijgen. Wij zijn blij met de afspraak dat gemeenten in 2021 duidelijk maken of en wanneer een wijk van het gas af gaat en wat de alternatieve bron voor verwarming wordt.

Aardgasloos betekent niet gasloos

Het Klimaatakkoord schrijft het huidige aardgasnetwerk nog niet af. Daarmee blijft de mogelijkheid open in de toekomst gebruik te maken van duurzaam gas. Het huidige gasnetwerk is daarvoor uitermate geschikt. In het akkoord is opgenomen dat er demonstratieprojecten komen voor duurzaam gas en waterstof. We verwachten juist dat dit een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de energietransitie.

Lees de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over het Klimaatakkoord

Gas wordt duurder, elektra goedkoper

Het is van groot belang dat het Klimaatakkoord het verduurzamen van gebouwen en woningen aantrekkelijk maakt. De belasting op gas zal vanaf 2020 stapsgewijs omhoog gaan, terwijl de elektriciteitsbelasting omlaag gaat. Dat bevordert de toepassing van duurzame energie met bijvoorbeeld warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast zijn in het akkoord afspraken opgenomen over de invoering van een financiering die gekoppeld is aan het gebouw en niet aan de eigenaar. De kosten van de lening mogen niet hoger worden dan wat de verlaging van de energierekening oplevert. Zo maken we de energietransitie ook haalbaar voor een krappere portemonnee.

Kostprijs duurzame warmtetechnieken omlaag

De aardgasgestookte cv-ketel verdwijnt als enige vorm van warmtevoorziening. De combinatie van duurzame techniek en een cv-ketel kan de CO2-uitstoot met de helft reduceren. Tegelijkertijd hebben de installatiebranche en de bouwsector hun commitment uitgesproken om de kostprijs van duurzame verwarmingssystemen te verlagen en de rendementen te verbeteren. Met name warmtepompen en zonneboilers zullen daardoor nog aantrekkelijker worden.

Blijvend innoveren

Innovatie speelt een cruciale rol in het Klimaatakkoord. Vaste installatiepartner van OVVIA, Van Hout, blijft ook de komende jaren veel aandacht besteden aan stillere en meer compacte warmtepompen, mogelijkheden voor compacte warmte-opslag en specialistische technieken. De techniek staat niet stil en zal steeds betere oplossingen aandragen.

Energiebesparing anno nu

De maatregelen voor energiebesparing zijn relatief eenvoudig. OVVIA is actief in de gebouwde omgeving die goed is voor 40% van alle CO2 uitstoot. Om klimaatverandering te keren zijn grote veranderingen mondiaal ingezet; onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet drastisch worden afgebouwd naast dat we onze warmtevoorziening van het gas los moeten maken. Dit is alleen mogelijk door CO2 reduceren door energiebesparing, het verbeteren van de efficiency en het toepassen van hernieuwbare energie.

De sleutel voor het oplossen van het CO2-vraagstuk in de gebouwde omgeving heeft met de financierbaarheid te maken; de kosten gaan immers voor de baten uit. OVVIA kan desgewenst de investering in energiebesparing en duurzame energieopwekking voor u maken. U rekent vervolgens af op de geleverde prestatie, niet op een inspanning. OVVIA levert duurzaamheid als een service in de gebouwde omgeving. Daarom noemt OVVIA zich een Energietransiteur.

Terug naar overzicht >

Op www.ovvia.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.