De Run 5443
5504 DG
Veldhoven
+31 40 253 23 52 info@ovvia.nl

Energieoplossingen met toekomst

Probeer de ESCo-aanpak van OVVIA Lees meer

Succesfactoren ESCo

Is een ESCo voor elk gebouw weggelegd? Daar kunnen we duidelijk over zijn: nee. De ESCo-constructie werkt voor het ene gebouw beter dan voor het andere. Vooral als uw gebouwen veel energie verbruiken en regelmatig onderhoud vragen, is een ESCo zeer interessant. Denk aan kantoren, scholen, zorginstellingen, sporthallen, gemeentelijke gebouwen, hotels, zwembaden en theaters.

Durf en wederzijds vertrouwen

Een ESCo is geen ‘plug and play’ oplossing. Bij een ESCo draagt niet de opdrachtgever, maar de opdrachtnemer het risico. Zit de klus er voor een ‘gewone’ installateur op zodra hij de installatie volgens de afgesproken specificaties heeft ingeregeld, voor de ESCo begint het werk dan pas écht.

Een ESCo draait in essentie om wederzijds begrip en vertrouwen. Hoe uitgebreid alle afspraken ook worden vastgelegd, uiteindelijk gaat het toch vooral om de manier waarop beide partijen hun samenwerking vormgeven. Dankzij onze kennis en ervaring kunnen wij standaard prestatie contracten toepassen. Deze zijn laagdrempelig in het gebruik en kunnen naar wens of behoefte uitgebreid worden naar complexere omgevingen.

Optimaliseren

De grootste energiebesparingen realiseert OVVIA door te meten, te monitoren en bij te stellen. Hiermee is meteen één van de belangrijkste succesfactoren voor een ESCo genoemd: de mogelijkheid voor OVVIA om zélf aan de knoppen te draaien. Er is geen eenmalige optimale instellingen van de installatie. Om de beloofde energiebesparingen waar te maken, moet OVVIA zoveel mogelijk invloed uitoefenen op deze variabelen. Door onze unieke real-time monitoring en analyse software zijn wij in staat de afgesproken indicatoren te beheersen.

Integrale benadering

Hoe draaien de installaties, hoe kan het beter? Waar ligt het rendement lager dan de prognose, waar zijn juist extra besparingen mogelijk? Daar hebben we alle betrokken partijen voor nodig. De effectiviteit van alle genomen maatregelen is mede afhankelijk van een integrale aanpak, gericht op samenwerking. In de praktijk betekent dit: open en duidelijk communiceren en heldere afspraken maken. Door in het begin afspraken te maken conform internationale standaarden over meten en valideren, weet u én weten wij vooraf op welke prestatie(s) er afgerekend wordt.

Looptijd

De verhouding tussen investering en besparing is de belangrijkste reden voor de looptijd van een ESCo-overeenkomst. Met een langere looptijd is het mogelijk meer maatregelen te treffen en terug te verdienen met energiebesparing.

OVVIA

Niet alle projecten die mogelijk voor een ESCo in aanmerking komen, voldoen aan de voorwaarden van grootte, volume en combinatie met onderhoud. Wilt u weten of een ESCo uw gebouwen duurzamer kan maken, zonder extra te investeren?

Op www.ovvia.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.