De Run 5443
5504 DG
Veldhoven
+31 40 253 23 52 info@ovvia.nl

Energieoplossingen met toekomst

Probeer de ESCo-aanpak van OVVIA Lees meer

C02-reductie

De Nederlandse wetgeving op het gebied van CO2-reductie wordt steeds verder ingevuld. Specifieke eisen ten aanzien van CO2-reductie lijken misschien streng. OVVIA laat zien dat het redelijk eenvoudig is om te voldoen aan 20% minder CO2-uitstoot. Door te kiezen voor duurzame energie betaalt u elk jaar een lagere energierekening én voldoet u in één klap aan de gestelde eisen.

Maatwerkadvies CO2-reductie

In plaats van standaard te kiezen voor vervanging, kijken wij naar het proces. Waar zitten de kosten? Welke oplossing past bij de energievraag? Wat brengt de toekomst? U kunt er voor kiezen om nu minder te investeren, maar dat betekent in de toekomst elk jaar een hogere energierekening betalen. Er zijn specifieke oplossingen voor elk energievraagstuk. Daarom maakt OVVIA een Maatwerkadvies. In een Maatwerkadvies van OVVIA ziet u per maatregel de jaarlijkse energiebesparing, kostenbesparing en CO2-reductie.

Duurzaam ondernemen loont

Een goed bedrijfsrendement gaat prima samen gaat met milieuwinst en een bijdrage aan de samenleving. Duurzaam ondernemen loont. Een voorbeeld? Voor een bestaand kantoor uit 1965 met een oppervlakte van 5.000 m2 realiseerde OVVIA:

  • 32% besparing op de totale energiekosten
  • Jaarlijkse kostenbesparing van meer dan € 12.500,‐
  • Jaarlijkse CO2-reductie van 42.000 kg
  • ROI van 29%
  • Met een totale terugverdientijd van 6,2 jaar

Lees de hele case

Wet Milieubeheer

Bent u bekend met de Wet Milieubeheer? Uit onderzoek van Agentschap NL blijkt dat slechts een kwart van de Nederlandse bedrijven bekend is met deze wetgeving. De Wet Milieubeheer is bekend, de exacte inhoud ervan echter een stuk minder. Bedrijven zijn verplicht op grond van de Wet milieubeheer energiebesparingen door te voeren die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Door de economische crisis is dat voor veel van hen echter lastig. Jammer, want omdat geen budget kan vrijmaken voor een investering, loopt u op termijn een (enorme) besparing mis. OVVIA helpt u door zonder meerinvestering wél van deze financiële voordelen te genieten en tegelijkertijd te voldoen aan de wettelijke eisen.

OVVIA realiseert CO2-reductie

Graag realiseren wij ook voor uw gebouwen een succesverhaal. Reken ons mogelijk rendement uit. ESCo OVVIA maakt uw gebouwen zuiniger, groener en gezonder. Zelfs waardevoller of kansrijker. Mogelijk zonder dat u daarvoor hoeft te investeren. Neem contact op met OVVIA voor een Quick Scan: het startpunt voor de verduurzaming van uw gebouw .

Op www.ovvia.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.